Is this your first time here?

Welkom op de Elektronische Leeromgeving van CVO Lethas Brussel.
Meld je aan om verder te gaan of log in als gast om naar de extra oefeningen te gaan.

Nederlands
Je gebruikersnaam is je cursistnummer.
Klik hier voor meer info.
Heb je problemen met inloggen? Neem contact op met je leraar.

English
Your username is your student number.
Click here for help.
Having difficulties logging in? Please contact your teacher.

Français
Votre nom d'utilisateur est votre numéro étudiant
Pour plus d'informations cliquez ici.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, contactez votre professeur.